Misión «planeta Terra e a lúa»

Por En Quinto y Sexto No hay comentarios

O alumnado de 5º de educación primaria traballou a primeira unidade do segundo trimestre en pequenos grupos. Cada un escolleu a temática a traballar tendo en conta unhas preguntas previas.

Búsqueda de información utilizando as TIC, análise, resumos e, por suposto, ensaios para a posterior presentación aos seus compañeiros/as que logo tiveron que xogar un kahoot para comprobar se realmente entenderan os contidos explicados.

Los comentarios están cerrados