DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS AO ALUMNADO

Por En Documentación, Noticias No hay comentarios

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS AO ALUMNADO

ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E).

DOG-12-DE-NOVEMBRO-ORDE-28-OUTUBRO-DE-2021

 • DESTINATARIOS:

 Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

 • NON TEN QUE PRESENTAR A SOLICITUDE:

  O alumnado que foi beneficiario da axuda para material escolar (vale de 50 €) no curso 2021-22 (actual).

 • TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE:

  O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións:

  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
  • Alumnado matriculado en educación especial.
  • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
 • PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES:

O prazo para presentar solicitudes será do 15 ao 26 de novembro de 2021.

 • PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

  • Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa con que conviva en acollemento familiar.
  • A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.
  • As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

ANEXO I e II 

Documentación proceso de admisión curso 2018-2019

Por En Documentación, Noticias No hay comentarios

Os adjuntamos la documentación necesaria para el proceso de admisión del curso 2018-2019:

Nota informativa proceso de admisión

Normativa reguladora

Área de influencia del centro

Calendario proceso de admisión

Centro adscrito y servicios complementarios

Solicitud de admisión

Instrucciones admisión alumnado

Instrucciones jefatura territorial

Resultado sorteo letras admisión

Plazas vacantes

Decreto 254-2012 del 13 de diciembre

Orden del 12 de marzo de 2013

Orden del 25 de enero de 2017

Jornada de puertas abiertas y documentación de admisión

Por En Documentación, Noticias No hay comentarios

Los próximos días 6, 9, 13 y 16 de marzo en horario de 16:30h a 18:00h el colegio celebrará unas jornadas de puertas abiertas para que se puedan visitar nuestras instalaciones.

Os dejamos a continuación una serie de documentos relativos a estas jornadas y también al proceso de admisión para el curso 2017-2018.

Jornada de puertas abiertas

Normativa reguladora del proceso de admisión

Plazos de admisión de alumnos curso 2017-2018

Nota informativa admisión de alumnos curso 2017-2018

Mapa con la zona de influencia del centro

A continuación se incluyen unos documentos oficiales mediante los que se regula el proceso de admisión:

Instrucciones de la dirección general de centros sobre el proceso de admisión de alumnado

Orden del 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el proceso de admisión de alumnado

Orden del 25 de enero de 2017 por la que se modifica la orden del 12 de marzo de 2013

Anexo admisión alumnado