O horario lectivo vixente para o presente curso escolar será de 9h a 14h. Os días non lectivos:

  • 8 de xaneiro

  • 14 de maio

  • Día do Ensino 8 de decembro