ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDACTICAS CURSO: 2019/2020

Por En Noticias No hay comentarios

Queridas familias en aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19, a CEUFP publicou as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nestas instruccións indícase que compre adaptar as programacións didácticas das ensinanzas que se impartan en cada centro educativo.

Premendo na seguinte ligazón accédese aos documentos nos que se recollen ás adaptacións de todas as programacións didácticas:

INSTRUCCIÓNS CEUFP PARA O DESENVOLVEMENTO DO 3º TRIMESTRE

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS COLEXIO SAN ROSENDO

 

Los comentarios están cerrados